L’associació Les Corts Comerç 08028, amb nif: G 66965195 i seu al carrer Comte de Güell, 31, de Barcelona gestiona el lloc web www.les-corts.com. Tota marca o signe distintiu present a la pàgina web www.les-corts.com, que no és propietat de Les Corts Comerç 08028, correspon al seu legítim titular, per això, Les Corts Comerç 08028 ha estat llicenciada per incorporar-los a la pàgina web ww.les-corts.com. Tot el contingut de la pàgina web www.les-corts.com incloent, entre d’altres, informacions, textos, missatges, entrevistes, opinions, comentaris, gràfics, arxius de so i/o imatge, imatges, il·lustracions, fotografies, programació, look and feel, logos i marques, són propietat de l’associació Les Corts Comerç 08028. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, posada a disposició del públic, transformació, traducció i igualment les modalitats d’explotació dels mateixos, en qualsevol tipus de format, on line i/o off line, havent-ne de sol·licitar la corresponent autorització expressa, per escrit, a L’associació Les Corts Comerç 08028 en tant que propietària exclusiva i a nivell mundial de www.les-corts.com i del seu contingut, dirigint una carta a la següent adreça postal: Associació Les Corts Comerç 08028. C. Comte de Güell, 31, baixos , 08028 Barcelona

 

Tots els drets reservats, 2017 © LES CORTS COMERÇ 08028