AVÍS LEGAL ALS USUARIS

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

LLEGEIXI ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONALS

LES CORTS COMERÇ 08028 és una associació de comerciants, empreses i entitats del barri de la Maternitat i Sant Ramon nascuda amb l’objectiu d’impulsar i contribuir al desenvolupament i millora dels comerços, negocis i entitats dels associats, dinamitzar comercialment el barri i promoure espais de trobada i comunicació per a l’organització de projectes i activitats conjuntes.

En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), LES CORTS COMERÇ 08028 li informa que les dades que l’usuari facilitarà a través dels formularis d’informació i participació a les activitats que organitzi LES CORTS COMERÇ 08028 seran conservades en un fitxer de dades personals de titularitat de l’associació amb les finalitats d’informar-lo sobre les activitats socials i comercials que organitza o de gestionar la seva participació en un sorteig o promoció particular, o altres activitats que dugui a terme aquesta associació i de fer-li arribar el Newsletter de LES CORTS COMERÇ 08028.

Només es podran donar d’alta els majors d’edat. Sense perjudici de l’anterior i en cap cas, LES CORTS COMERÇ 08028 es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors de 18anys puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor de 18 anys que hagi complimentat i enviat el formulari sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent direcció de correu electrònic: lescortscomerc08028@gmail.com, indicant la referència “LOPD LES CORTS COMERÇ 08028”.

Amb l’enviament de les dades personals a través d’aquest formulari, l’usuari atorga el seu consentiment a LES CORTS COMERÇ 08028 perquè aquesta pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats descrites. L’usuari ha de facilitar dades actualitzades i vertaderes, del contrari l’associació LES CORTS COMERÇ 08028 no es fa responsables de no poder realitzar una deguda gestió de la participació al sorteig o promoció, d’informar sobre altres activitats i d’enviar degudament el Newsletter. LES CORTS COMERÇ 08028 es compromet que les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades de forma totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.LES CORTS COMERÇ 08028 es responsable del seu fitxer de dades personals i atendrà personalment els drets dels afectats. LES CORTS COMERÇ 08028 en compliment de l’article 5 de la LOPD informa que l’enviament dels formularis amb les dades personals és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, l’usuari pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest cas, l’interessat ha de dirigir-se a LES CORTS COMERÇ 08028 mitjançant un missatge de correu electrònic a lescortscomerc08028@gmail.com indicant a la referència del missatge “LOPD LES CORTS COMERÇ 08028” i detallant les dades que desitja modificar o cancel·lar.

HE LLEGIT ATENTAMENT EL PRESENT AVÍS LEGAL I AMB L’ENVIAMENT DE LES MEVES DADES ATORGO EL MEU CONSENTIMENT PERQUÈ SIGUIN TRACTADES PER LES CORTS COMERÇ 08028 PER A LES FINALITATS DESCRITES.