Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Buscar

La ciutadania puntua amb un notable alt el comerç de Barcelona

La ciutadania puntua amb un notable alt el comerç de Barcelona

La ciutat de Barcelona aconsegueix un notable alt per al seu comerç. En una escala del 0 al 10, la ciutadania puntua amb un 8,1 la oferta comercial; un 7,9 pels horaris comercials i amb un 7,7 l’atenció personal del col·lectiu de comerciants. Barcelona té un alt grau de satisfacció per part dels seus habitant amb el teixit comercial segons destaca l’últim Informe de Comerç de la ciutat. La principal conclusió que desprèn l’enquesta d’opinió sobre el comerç a la ciutat de Barcelona és que la gran part dels clients als comerços barcelonins surten amb un alt grau de satisfacció.

De la mà de l’Òmnibus i el Comerç de Barcelona, es van realitzar 4.000 entrevistes en quatre onades al llarg del 2018, on la ciutadania valorava l’oferta comercial mitjançant aspectes clau com l’oferta, els horaris i l’atenció rebuda per part dels comerciants.

La nota mitja de l’oferta comercial va ser de 8,1 dins una escala de 0 a 10. Aquesta valoració s’ha mantingut estable al llarg dels darrers anys. El 86% dels enquestats assegura sentir-se “molt o bastant satisfet” mentre que un 10% se sent “satisfet” i només un 2,9% se sent “poc o gens satisfet”.

Els habituals compradors als diferents establiment puntuen els horaris comercials amb 7,9 sobre 10.  Es tracta també d’una xifra molt similar a l’informe precedent de 2016. En aquest cas, un 83,8 % de les persones enquestades assegura estar “molt o bastant satisfeta”; un 11,6 % “satisfeta”; i només un 4,1 % “poc o gens satisfeta”.

L’atenció personal millora

L’enquesta reflecteix que la qualitat en l’atenció per part dels comercials ha augmentant. Tres dècimes per sobre de la passada enquesta. Un 81,9% se sent “molt o bastant satisfet” amb l’atenció que rep i un 15 %, diu quedar-ne “satisfet” cada vegada que va a comprar. Les persones enquestades que no estan “gens satisfetes” suposen menys d’un 2,5 %.

Si ho mirem des de la perspectiva dels diferents tipus d’establiments, el 50,3% dels enquestats assenyala a botiga de barri i la botiga especialitzada com l’establiment on se sent més ben atès, un 21,9% coincideix amb els mercats municipals i l’altre 14,4% als supermercats.

“Les dades qualitatives d’aquest informe indiquen la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb el comerç barceloní”, assegura Montserrat Ballarín, regidora de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona a la presentació de l’Informe de Comerç de Barcelona 2018. També destaca que la gran gamma d’oferta comercial i l’atenció posen en manifest que el model de comerç de proximitat de Barcelona és un èxit que és important preservar i fomentar.

 Totes les dades que es desprenen dels informes de Comerç de Barcelona es poden consultar en línia a la pàgina web de l’Observatori de Comerç