Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Buscar

L’elecció del Cortsenc i Cortsenca d’Honor canvia de format

L’elecció del Cortsenc i Cortsenca d’Honor canvia de format

Cada any es tria a l’Corsenc i Cortsenca d’honor, però per aquesta edició a causa de les circumstàncies en què vivim, el format ha canviat. Les Corts vol reconèixer l’esforç i la dedicació d’aquelles persones que han actuat a favor de districte de les Corts.

Aquest any l’elecció del Cortsenc i Cortsenca presenta novetats, com el doble reconeixement, i la participació ciutadana, a través de la votació popular. A més, aquest any el certamen es durà a terme al desembre a causa de la pandèmia de la covid-19.

Qui podrà optar a ser Cortsenc i Cortsenca d’Honor?

Podran ser elegides persones físiques o jurídiques, també, les entitats i associacions que operen al districte de Les Corts. Una altra de les restriccions per ser candidat / a és que s’ha de ser major d’edat, o en cas de menors, s’ha de presentar un consentiment per part de tutors / es.

No obstant això, per a ser candidat s’ha de tenir en compte la repercussió directa en algun dels barris del districte i / o en els seus veïns i veïnes, per les seves aportacions socials, culturals, comercials o de cooperació.

L’elecció de l’Cortsenc i Cortsenca d’Honor canvia de format
Com serà el procés d’elecció de candidatures?

En la primera fase es presentaran les candidatures. Les entitats que participen en el Registre d’Entitats de districte de les Corts podran proposar dos candidats (com a màxim). Si són persones físiques, es garantirà la paritat; cortsenc i cortsenca. Cada proposta anirà acompanyada d’una argumentació que justifiqui aquesta honorable distinció. Caldrà explicar la vinculació del candidat amb el districte així com els punts destacables d’aquest.

Un cop finalitzat aquest període, el Districte de les Corts així com els grups polítics que tenen representació en el Consell de Districte, elegiran tres candidats i candidates, un total de sis, entre totes les propostes presentades. A més, es podrà incorporar una nova proposta per acord entre els diferents grups polítics.

La segona fase constarà de la votació popular. El Districte obrirà el procés de votació a través del diari quinzenal Línia Les Corts. El diari publicarà la convocatòria de l’informació de les condicions i els mecanismes de participació, així com els mèrits de cada candidat. També es difondrà per la pàgina web i xarxes socials. Per poder votar, s’habilitarà un sistema en línia, anònim, on només es podrà votar una vegada (es garanteix via control de la IP). En cas d’empat, s’elegirà sorts.

Gala de proclamació

L’acte de proclamació de l’Cortsenc i la Cortsenca d’Honor, tindrà lloc durant la Festa Major del Districte de les Corts, aquest any en el mes de desembre, a causa de la situació d’excepcionalitat de la pandèmia COVID-19.